Så fungerar LEADER

25 februari, 2016 0

Landsbygden är en del av dagens moderna samhälle som är i behov av ekonomiska satsningar efter att länge ha varit eftersatt. Det har EU tagit…

Vad är Folkungaland?

14 september, 2015 0

Folkungaland är en organisation enligt LEADER-modellen som har tagits fram av EU för att uppmuntra arbetet med jordbruk på landsbygden. I Folkungaland ingår en rad…