En organisation som arbetar för att skapa bättre hållbara lösningar för jordbruket är Folkungaland. Föreningen stöds med EU bidrag och vill att fler får upp ögonen för de fördelar som finns med lokala jordbruk. Hållbarhet inom jordbruket innefattar såväl miljö, ekonomi och den sociala hållbarheten. Ett väl fungerande jordbruk innebär arbetstillfällen, lokalt producerade varor och att man håller landsbygden levande med betesmarker och odlingar. Konkurrensen med importerade varor slår hårt mot dagens lantbruk och allt fler väljer att lägga ned sin verksamhet. Ekonomin måste bli försvarbar för att fler ska vilja starta ett lantbruk.

Ekonomisk hållbarhet för jordbruk

Ett väl fungerande jordbruk måste ha en hållbar ekonomi för att det ska gå runt. Jordbruket fungerar inte utan god ekonomi och det gäller att de som vill starta upp eget inom branschen har en hållbar och långsiktig plan. Många väljer att specialisera sig inom ett område. Det kan innebära att man väljer att inrikta sig på enbart ekologiska produkter, växtproduktion eller djurhållning. Fler gårdar behövs för att hålla den svenska produktionen uppe men samtidigt måste de vara lönsamma. Men konkurrens utifrån behöver inte vara negativt, det ger en större anledning att förbättra de jordbruk som finns idag gällande hur man odlar respektive föder upp djuren. En översyn från styrande politiker och Lantbruksnämnd behövs också gällande vilka bestämmelser som finns.

Livet på landsbygden

Folkungaland ingår i Leadermodellen som hjälper bönderna att ansöka om EU bidrag för olika projekt. Många tycket att livet på landsbygden ger livskvalitet men det behövs mer information och den informationen måste nå ut till fler så intresset för att starta ett jordbruk ökar. Lantbruk behövs för att hålla landskapet levande. Växelbruk och betesmark förhindrar nämligen att maken växer igen och blir obrukbar. Det pågår ständigt olika projektarbeten för att hitta innovativa lösningar för ett mer lönsamt jordburk. Ett allt populärare exempel är att involvera turister genom att låta dem bo och arbeta på en verksam gård mot att de betalar för upplevelsen. Genom att sprida kunskap och öka intresset för jordbruk kan vi få en levande landsbygd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *