Även barnen kan få del av Folkungalands bidrag till att bevara landsbygden. För att barnfamiljer ska flytta till, eller stanna kvar på landsbygden måste barnen…