Senaste inläggen

Flytta och bo på landet – Bli mindre stressad och bo billigt

Folkungaland är som bekant en organisation som enligt EU:s LEADER-modell arbetar för att främja jordbruket på landet och att bevara landsbygden. Allt fler väljer att bosätta sig i de större städerna. Saker som lockar är utbildning, jobb, bättre förbindelser, mer valmöjligheter

Linköpings universitet – framtiden för Folkungaland

Som det största universitetet i Folkungalands geografiska område, är Linköpings universitet hem åt många av de studenter som i framtiden kommer att arbeta i de branscher som Folkungalands verksamhet omfattar. Kanske kommer till och med många av studenterna på universitetet att

Östergötland – Folkungalands hem

Östergötland är både ett län och ett landskap, och de två sammanfaller i stort sett helt med varandra, även om länet är något större än landskapet. Det ligger i sydöstra Sverige, och gränsar till Småland, Västergötland, Närke och Södermanland. Landskapet har

Vreta Kluster – Folkungalands knutpunkt

Ett projekt som är så geografiskt utspritt som Folkungaland måste naturligtvis ha en samlingspunkt av något slag, ett slags centrum för hela verksamheten, och det faller sig kanske väldigt naturligt att samlingspunkten för Folkungaland ligger i centrum för det geografiska område

Så fungerar LEADER

  Landsbygden är en del av dagens moderna samhälle som är i behov av ekonomiska satsningar efter att länge ha varit eftersatt. Det har EU tagit fasta på genom initiativet LEADER som Folkungaland är en del av. Tack vare LEADER kan

Sök pengar från Folkungaland

Folkungaland är ett samarbete med kommuner i Östergötland som har gått samman för att verka för ett bättre jordbruk. I egenskap av att vara ett EU-projekt finns det också ekonomiska resurser att hämta för den som vill finansiera sitt projekt. Det

Vad är Folkungaland?

Folkungaland är en organisation enligt LEADER-modellen som har tagits fram av EU för att uppmuntra arbetet med jordbruk på landsbygden. I Folkungaland ingår en rad olika kommuner i Östergötland, som Åtvidaberg, Finspång, Linköping, Motala, Mjölby och Vadstena. Även västra delen av