Landsbygden är en del av dagens moderna samhälle som är i behov av ekonomiska satsningar efter att länge ha varit eftersatt. Det har EU tagit fasta på genom initiativet LEADER som Folkungaland är en del av. Tack vare LEADER kan olika aktörer som företag och kommuner söka pengar för att lättare genomföra projekt på landsbygden. Tanken är att det ska leda till en mer levande landsbygd med positiva effekter för både boende och arbetande på landet. Medan satsningar och investeringar ofta blir färre från nationellt håll när det gäller landsbygdens hjärtefrågor är LEADER ett sätt att motarbeta det.


A blissful view looking into the Black Mountains of Wales, UK.Eftersom LEADER är ett initiativ som utgår från EU:s kontinenttäckande organisation existerar också föreningsformen i
en rad olika länder. Det betyder att Folkungaland bara är en av många föreningar som alla jobbar för liknande typer av mål. Skillnaden är geografisk eftersom kommuner går samman för att arbeta för just sitt närområde. Det gör det lättare att nå fram till gemensamma lösningar när en större del av kommunernas uppmärksamhet riktas mot en fråga istället för att de diskuteras separat i varje kommun.

 

Även om LEADER når ända upp till EU-nivå står det explicit i riktlinjerna att projekten ska anpassas efter lokala förutsättningar. Därför finns det ingen central ledarorganisation som avgör vad som bör eller inte bör finansieras. Det är istället upp till de lokala föreningarna som själva får bedöma vad som är bäst för just deras landsbygd. På så sätt slipper föreningen en rigid centralstyrning som riskerar att leda till felprioriteringar när inte varje landsbygds unika förutsättningar tas hänsyn till.

LEADER arbetar med tre olika sektorer för att nå fram i sitt arbete. Det handlar om offentlig, privat och ideell sektor. Det innebär att varje sektor har sin egen speciella drivkraft som ofta skiljer sig åt med de andra parterna. Medan den offentliga sektorn vill skapa en bättre välfärd för alla har den privata sektorn ofta ekonomiska incitament i åtanke. Lyckligtvis undviks en intressekonflikt eftersom alla kan dra nytta av en mer effektiv och levande landsbygd. Det innebär att företag kan tjäna pengar på sin idé samtidigt som välfärden förbättras när LEADER-initiativet fungerar som planerat. Det bäddar för en levande landsbygd som blir attraktiv att flytta till. Om du vill flytta ut till landsbygden i västra Sverige kan du använda dig av en flyttfirma Göteborg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *