Landsbygden i Sverige har under de senaste 100 åren tömts på människor som istället har flyttat in till större städer. Många som bor i städer glömmer lätt bort att om landsbygden skulle försvinna så försvinner även staden eftersom både mat och byggnadsmaterial produceras utanför stadens gränser.

Det är endast under en kort period av människans historia som stadsmiljön varit det ställe där flest människor bott. Istället har de flesta bott nära naturen och nära matproduktionen. Idag är det istället några få som producerar all mat som sedan transporteras in till städerna där majoriteten av befolkningen bor. Om det inte finns jordbrukare som odlar mat och föder upp djur kommer det inte heller in någon mat till städerna. Detsamma gäller de hus som byggs i städerna. Om det inte finns någon som bedriver skogsbruk eller utvinner material ur gruvor går det inte att bygga hus och infrastruktur i städerna. Det skulle inte heller finnas byggmaterial hos Byggmax för altanbygget eller andra snickeriprojekt.

Landsbygdsutveckling


Det är endast runt 1,5 % av den totala arbetskraften i Sverige som arbetar med jordbruk. Som en följd av effektivare arbetsmetoder och användningen av traktorer har behovet av mänsklig arbetskraft minskat enormt inom jordbruket. När arbetstillfällen successivt försvunnit från landsbygden har människor istället sökt arbete i städer vilket har lett till att många orter på landsbygden avfolkats och att samhällsservicen på dessa orter försvunnit.

Eftersom det behövs en levande landsbygd har projektet Folkungaland startats för att öka landsbygdens attraktivitet. Tanken med projektet är att kommuner i Östergötland ska få fler människor att vilja flytta dit. Det sker bland annat genom att förbättra digitala kommunikationer och genom att skapa förutsättningar för fler arbeten på landsbygden. EU är med och finansierar projektet i Östergötland och projektet finns även i andra delar av Sverige och Europa.

Ett problem som diskuteras allt mer är att Sverige idag importerar mycket mat från andra länder. Om det skulle uppkomma en kris då importen upphör räcker inte maten till att föda hela befolkningen. Idag är det bara ungefär 50 % av maten som produceras inom Sverige till skillnad från 90-talet då 75 % producerades i Sverige. Att öka denna andel till 80 % som i Finland är ett viktigt mål för att undvika framtida svältkatastrofer vid en eventuell internationell kris.

Med andra ord är landsbygdens utveckling en viktig fråga även för stadsbor och projekt som Folkungaland gör att fler får upp ögonen för möjligheterna med att bo på landsbygden. Många som bor i städer längtar ofta ut till lugna naturmiljöer och skulle med rätt förutsättningar kunna trivas bra med att ha skog och mark utanför knuten istället för avgaser och buller. Om du är intresserad av ett liv på landet är dessutom huspriserna mycket lägre än i större städer vilket gör att ett lantligt liv blir billigare än ett liv i staden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *