Folkungaland är en organisation enligt LEADER-modellen som har tagits fram av EU för att uppmuntra arbetet med jordbruk på landsbygden. I Folkungaland ingår en rad olika kommuner i Östergötland, som Åtvidaberg, Finspång, Linköping, Motala, Mjölby och Vadstena. Även västra delen av Norrköping är med i föreningen. Tillsammans har de gått samman för att arbeta för en viktig fråga: lantbruket. Med hjälp av Folkungaland finns det ett konkret verktyg för att få arbetet att gå framåt och lyfta centrala frågor. Folkungaland är bara ett av många områden med liknande föreningar som har en bevisat positiv effekt på branschen.

Folkungaland har formulerat sitt syfte i några hållpunkter. Dessa punkter syftar till att fungera som en övergripande plan för föreningens arbete. Framför allt vill Folkungaland jobba för att lantbruket ska bli mer produktivt. Tack vare ett mer effektivt lantbruk kan fler arbetstillfällen skapas och branschen kan växa som helhet. Det har stora positiva synergieffekter som leder till att hela landsbygden upplever en förbättring. Det innebär att en effektivisering inte bara har ekonomiska incitament. Det påverkar också människors livskvalitet på landet. Idén om ett levande lantbruk är viktig för Folkungaland och påverkar utformningen för deras tillvägagångssätt när det gäller arbetet för lantbruket.

Tractor spraying soybean field at spring

En relaterad fråga hör till infrastrukturen och transporter. Alla som bor eller har bott på landet vet att det kan vara svårt att hitta kommunikationer mellan städer och byar. Medan större städer har gott om bussar, tåg och andra infrastruktursatsningar är det betydligt svårare att hitta investeringar på ställen med färre invånare. Det gör att det kan vara svårt att ta sig mellan olika platser eller så är vägarna undermåliga. Folkungaland arbetar för att det ska bli lättare att ta sig runt på landsbygden som ett led i att höja landsbygdens status.

Folkungaland brinner för miljöfrågor. I en tid när miljön behöver få större uppmärksamhet än någonsin är det viktigt att miljön inte bara blir en bisak i slutet av sammanträdet. Det ska vara något som genomsyrar hela organisationen. På Folkungaland tas inga beslut utan att miljöaspekten har fått en grundlig genomgång. Det leder till en mer hållbar utveckling som gynnar både lönsamhet och livskvalitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *